TG 309 Samba I

TG 309 Samba I

2 Toms:

Bruttopreis:

Nettopreis:

8" & 10"

Fr. 450.00

Fr. 400.00

  • instagram logo
  • Facebook Social Icon

© 2017 Schlagzeug Shop Glanzmann, Chilchstrasse 8, 6246 Altishofen, Tel. 062-756 22 66, Fax 062-756 28 62